Cumhuriyetimizin ilk kadın hekimlerinden 
Prof. Dr. Müfide Küley 

Cumhuriyetimizin ilk kadın hekimlerinden 
Prof. Dr. Müfide Küley 
Nikah Şahidimiz 
21 Eylül 1953

Topağacı
nda bir sokağa adını da veren, cumhuriyetin ilk kadın hekimlerinden biri. İmparatorluğun son yıllarında kadın hekimlere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştı. Hemşirelik yapmaları kabul edilmekle beraber 1867’de açılan sivil tıp okulu, mekteb-i tıbbiye-i mülkiye’ye kız öğrenci kabulü düşünülmemişti. boşluk istanbul'daki yabancılar tarafından doldurulmaktaydı.

1904 – 1995 yılları arasında yaşayan Mufide KÜLEY  Eylül 1922'de on idealist kadın istanbul darülfünunu tıp fakültesine kaydolmuş ve bunlardan altısı 1927'de mezun olmuştu. Müfide hanım bu kızların en başarılısı idi. 1943-1973 yılları arasındaki dersleri ve kitaplarıyla pek çok hekimin yetişmesinde emeği olan Prof. Dr. Müfide Kazım Küley İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği’nde Gastroenteroloji seksiyonun da kurucusudur. 

Not: Eksi Sözlükten alıntıdır.

İlave

Eşim Doktor Mücella Düren iç hastalıkları uzmanlığı için Prof. Dr. Müfide Küley in 
İstanbul Tıp Fakültesinde kurduğu Gastroenteroloji seksiyonunda iç hastalıkları uzmanlığı 
çalışmalarına başlama imkanını buldu ve iç hastalıkları uzmanlığını tamamladı

O tarihlere rastlayan evliliğimizde Müfide Küley Hocamız, 
Nikah Şahidimiz olma şerefini bize verdi.
Kendisini her zaman şükran ve minnet ile anarız.