1929 yılında İzmir de doğdum. İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldum.İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktor ve Cerrahpaşa Genel Cerrahi Kliniğinde Uzman ve 1959 yılında doçent ve 1966 yılında profesör oldum.

Cerrahi eğitimim sırasında yeni gelişen endokrin cerrahisi konusuna özel ilgi duydum.

Bu dalda cerrahi, diğer tıp dalları ile daha sıkı bir bütünlük içinde idi.

Temel tıp bilimlerinin her kolu, endokrin cerrahisi uygulamalarında akılda tutulmak zorunda idi. Bu da endokrin cerrahisinin güç fakat ilginç yanı oluyordu.

1957 yılında başasistanlığım sırasında British Councel ın bursu ile bir yıl İngiltere de Sheffield Üniversitesi Endokrin Cerrahisi kliniğinde ve araştırma laboratuarında, 1961 ve 1964  de Almanya da Giessen Üniversitesi Cerrahi Kliniğinde, 1969 da Londra da Hammersmith Post graduate School da Profesör Selwyn Taylor’ın, 1971 de Cleveland da Crile Jr. In yanında  endokrin cerrahisinde çalıştım. 

International Association of Endocrine Surgeons (IAES) ın üyesi oldum ve yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Türkiye den pek çok genç meslekdaşımın bu uluslararası değerdeki endokrin cerrahlarının yanında yetişmelerine yardımcı oldum.

Orlo Clarck ın Textbook of Endocrine Surgery adlı kitabında ‘Recurrent Thyroıd Cancer ‘bölümünü yazdım.

1974-1980 yılları arasında Edirne Tıp Fakültesi ve 1981 de Türk Cerrahi Derneği, 1990 da Eurosurgery,2003 te European Academy of Surgical Sciences kurucu üyesi ve başkanları olarak çalıştım. 1974-1980 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği, Rektör yardımcılığı ve vekilliği yaptım.

Yarım yüzyılı bulan mesleki ve akademik hayatım süresince aktif siyasete ilgi duymadığım gibi üslendiğim idari görevler sırasında akademik ve mesleki çalışmalarıma ara vermemeye özen gösterdim.

Almanya ile tesisine çalıştığım yakın akademik ve bilimsel ilişkilere karşın

Deutsche Geselschaft für Chirurgie nin şeref Üyeliği, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina nın üyeliği ve Almanya Federal Cumhuriyeti nin Liyakat nişanı verildi.

Komşu ülkelerle gerçekleştirdiğim mesleki ve bilimsel temaslar nedeni ile

Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya ulusal Cerrahi Derneklerinin Fahri Üyelikleri verildi

Giessen Üniversitesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arasında gerçekleşen yakın ve faydalı ilişkilerimiz 30 yıldan beri devam ediyor. Bu nedenle 2005 yılında adı geçen Üniversiteden Fahri Doktorluk titri verildi.

1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli oldum. O tarihten beri Alman hastanesi tıbbi direktörü olarak çalışmaktayım.

Dr.Mücella Düren ile evliyim. Bir kızım ve bir oğlum var. Kızım Dr.Phil.Ayşegül Franke İstanbul Üniversitesi Yabancı diller Bölümü Başkan yardımcısı,  Oğlum Profesör Dr.Mete Düren yetiştirdiğim endokrin cerrahlarından biri olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi klnğinde çalışmaktadır.