1 Kendini tanımayı ve özgüven kazanmayı,

2 Kendini başkalarının yerine koyabilmeyi, (empati)

3 Sempati duymayı,

4 İyimser olmayı,

5 Değişime açık olamayı,

6 Beden dilini kullanmayı ve değerlendirmeyi,

7 Hoş görülü olmayı,

8 Motivasyon verme kabiliyetini,

9 Nefsine hakim olmayı (Otokontrol)

10 Alçak gönüllü olmayı   SAĞLAR.